Tvedestrand – en stor by i verden, en liten by i Norge

Tvedestrand fra lufta

Foto: Atle FullFrame Goutbeek

Navnet har byen fra gården Tveite og helt enkelt betyr navnet stranden til gården Tveite, som i dansketida etter hvert ble til Tvede – derav bynavnet Tvedestrand. I 1836 fikk byen status og privilegier som ladested, og var rundt 1890-tallet omtalt som Norges tettest befolkede kommune, på tross av at innbyggertallet ikke var mer enn noe over 300! Tvedestrand fikk bystatus i 1997.

Murtorskemunn

Tvedestrandblomsten

Det er ingen tilfeldighet at Murtorskemunn er Tvedestrands kommuneblomst. Blomster symboliserer på mange måter hele byen. Denne vakre blomsten kom med seilskutene sammen med jord, stein og annen ballast. Da båtene i seilskutetiden satte kursen nordover fra Middelhavet for å hente mer trevirke, fisk og andre varer, dro de uten nyttelast. Ballasten ble dumpet da de kom fram, og i dag finner vi blomstene som fargerik dekor i gamle trapper og steinmurer. Denne vakre veksten ser vi på som et symbol som binder sammen historie og framtid, slik Tvedestrand i dag er en spennende, vakker liten by, som både husker historien sin, og samtidig tenker framover.

Tvedestrand havn

Sjøfartskommunen Tvedestrand

Tvedestrand var opprinnelig et lite strandsted hvor folk møttes, og håndverkere og kjøpmenn etablerte seg. Rundt 1750 vokste handelen fordi Næs Jernverk valgte Tvedestrand som utskipningshavn. Bedre veier og forbindelser til bygdene rundt gjorde at stedet vokste. Derfor var Tvedestrand mot slutten av seilskutetida en av landets største sjøfartskommuner. Sjøen var i lang tid den viktigste forbindelsen til resten av verden. I New York hadde mange på 1800-tallet en oppfatning av at Tvedestrand nesten måtte være større enn verdensbyen på grunn av antall skip som lå i havnen med Tvedestrand malt som hjemmehavn i akterspeilet.

Men tidene og handelen endret seg, og etter som sjøfarten og havnen mistet sin betydning endret også byens karakter, og sentrum flyttet seg gradvis lenger opp fra fjorden og til området rundt Tjenna.

Hvite trehus - typisk Tvedestrand

Tvedestrand by er kanskje den mest særpregede av sørlandsbyene, der den ligger med sine gamle, hvite trehus som klorer seg fast oppover de bratte bakkene. Her kan du gå opp trange gater, og ned bratte trapper mot fjorden og havnen. I gågata som var sentral inspirasjon for NRK barneTV-program Skomakergata,  finner du et av landets smaleste hus, døpt Strykejernet. Et steinkast unna sentrumsgatene ligger vannet Tjenna, med vakker park og hyggelig badeplass.

Oksefjorden/Tvedestrandsfjorden strekker seg ca. 8 km inn i landet. Fjorden er preget av bratte berg, og områder med gammel og svært idyllisk bebyggelse. I indre del av fjorden finner du Furøya, et friområde med flott boltreplass for store og små. Her er det opparbeidet gode brygger, og du kan besøke et historisk kulturlandskap, komplett med gamle hus og hageanlegg. Tvedestrand havn er en intim gjestehavn med nærhet til sentrumsfasiliteter og utsteder.

Tvedestrand kommune har i mange år hatt et nært samarbeid med Havforskingsinstituttet (Flødevigen), og kommunen er en pionér innen kartlegging av biologiske verdier og mangfold i sjøen.

BokbyenBokbyen ved Skagerrak
En bokby er et lite sted, eller by, hvor bruktbokhandel er en vesentlig del av bybildet. Bokbyen ved Skagerrak ble etablert i 2003. I nedre bydel, ned mot havna, ligger koselige bokutsalg og antikvariater. Her finner du flere tusen titler i alle slags litterære sjangrer, og ja, kanskje finner du akkurat den yndlingsboka som forsvant i et flyttelass i din ungdom. Bokbyen driver eget forlag, som også har gitt ut flere lokalhistoriske bøker. I løpet av året står bokbyen bak en rekke kulturarrangement for store og små.

Klikk på skiltet for å se det større

Tvedestrand kultursti – 32 spennende informasjonsskilt
Rundt i byen er det satt opp informasjonsskilt. Noen forteller historien til et spesielt hus, andre til tidligere aktivitet i området. I tillegg er noen større informasjonstavler med komplett oversiktskart  plassert på strategiske steder.

Alle tavlene er påført QR-kode for scanning med smarttelefon/ipad som fører til www.kulturstien.no med utdypende informasjon om kulturstien i Tvedestrand.

Takk for innsatsen!
Takk til alle som har bidratt med informasjon, historisk materiell og innsats. Uten dere hadde det ikke blitt noen kultursti i Tvedestrand.

Fakta om Tvedestrand

  • Ca. 6.000 innbyggere
  • Ca. 2.600 husstander, ca 35 % i sentrum
  • Ca. 1.800 fritidseiendommer
  • Areal 216 km2
  • Kystlinje på 214 km
  • 162 øyer i kommunen