9. Kvernhusbakken

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted    Neste sted>

Klikk på skiltet for å se det større

Klikk på skiltet for å se det større

Dette skal være et av Tvedestrands eldste hus, i hvert fall som fortsatt eksisterer.

Det ble bygd av Hans Nilsen i 1690. Huset har det meste av tida vært eid av Bergefamilien, fordi Møllebekken og området rundt den ligger på gården Berges grunn.

Dette var en av de mest sentrale tomtene i området Nedre Mølle på hele 1700- og 1800-tallet. Saga til Thomassen ble startet i 1709 og var den første i byen. Bakken mellom Bokbanken og minnestøtta kalles Slepa. Her ble tømmer fraktet opp til saga og materialer fraktet ned til båtene.

Det var mye virksomhet rundt dette huset, og de som bodde i huset jobbet på sagbruket, noen på skutene osv.

Minnestøtta er en bauta for de falne under 1. og 2. verdenskrig. Området rundt minnestøtta kalles Slepa, fordi det var her man fraktet materialer ned til havna fra sagbruket drevet av vannet i Møllebekken.

Rundt 2. verdenskrig kjøpte familien Terjesen huset, og bodde her fram til tusenårsskiftet.

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti