8. Tvedestrand rådhus

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted    Neste sted>

Klikk på skiltet for å se det større

Klikk på skiltet for å se det større

Opprinnelig stod det en mindre bod der rådhuset er i dag. Denne ble revet og Næs Jernverk bygde en pakkbod her i 1852. Tømmeret ble hogd i Fjær-kleivene og området rundt. Det viste seg å være av god kvalitet, og ble bevart ved ombyggingen i 1936.

Før ombyggingen til rådhus ble boden brukt som pakkbod. Det var vinsj ut mot kaia slik at man fikk løftet tyngre ting inn i 2. etasje. I 1. etasje var det to forretninger, en med utgang til nedre torv (Jacob Aalls plass) og en med utgang mot sjøen.

Det var yrende liv ved dampskipskaia der alle fjordbåtene stadig la til. Inntil veggen mot parkanlegget stod ”gubbebenken”, der de eldre herrer samlet seg på ettermiddagen for å løse verdensproblemer.

Etter 1936 ble bygget brukt som selskapslokale, møtelokale for kommunestyret, fast scene for Tvedestrandsrevyen i mange år og kulturhus for hele Tvedestrand. Like ved der Nina Sundbys skulptur til ære for kvinnene på Frøja Konfektions var det offentlig pissoar, med bare en rist i govet, så alt gikk rett i sjøen.

Radhuset uten bekledning

Rådhuset uten kledning og tak. Foto: Oscar Hillgaar

Radhuset

Rådhuset idag

Ved 100-årsjubileet for Tvedestrand som ladested i 1936 stod huset ferdig ombygd, og norsk presses ”Vær varsom-plakat” ble vedtatt her. På 1970-tallet var det ny restaurering.

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti