6. Einersvika – av tresorten einer eller navnet Einar

Av Thomas Salomonsen og Halvor Kjørholt

Tilbake til oversikt, Gjeving kultursti      <Forrige sted     Neste sted>

Klikk på infotavlen for å se den større

Einarsvika eller Einersvika kommer enten av tresorten einer eller av navnet Einar eller Einer. Navnet Einer er en variant av Einar, og ingen av dem har noe med tresorten å gjøre.

Kommunen har i senere år brukt navnet Einarsvika som hentyder til navnet Einar, men dette er ukjent som mannsnavn i distriktet, i alle fall fra 1600-tallet og utover til midt på 1800-tallet. I alle gamle papirer, og i kart fra utskiftingen i 1875 er navnet skrevet Einersvika. Einer har også vært et vanlig navn i distriktet, i hvert fall gjennom 1600- og 1700-tallet og til litt inn på 1800-tallet. Einer må derfor anses som det historisk riktige navnet, men hvorvidt dette stammer fra mannsnavnet Einer eller fra tresorten einer, kan neppe avgjøres. Den offisielle skrivemåten bør derfor endres til Einersvika, som utvilsomt er det rette.