5. Dags Pub

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted    Neste sted>

Klikk på skiltet for å se det større

Klikk på skiltet for å se det større

Der hvor huset ligger gikk fra gammelt av sjøen helt inn til fjellet. Det var ikke vei ut til Bakkeskåt før på midten   av 1800-tallet. Da måtte det lages vei slik at man kunne komme til ved en eventuell brann eller andre ulykker.

Etterhvert ble det fylt på ballast fra seilskutene og det ble plass til å få bygd husene der. Huset ble bygd rundt 1900 etter at noen store sjøboder ut mot vannet var revet. Dette var i starten staller for folk som bodde i nedre bydel, og det fungerte som staller til langt ut i mellomkrigstiden. Mens rutebilstasjonen lå på brygga ble huset også brukt til å gjøre mindre reparasjoner på bussene.

5

 

Etter at husene hadde stått tomme en stund startet Odd Lindland ølutsalg her, som senere ble overtatt av Dag Ødegaard. Ølutsalget ble drevet fram til ca. 1995, da det ble omgjort til pub. I 2. etasje var det lenge treningsstudio.

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti