32. Eskilds hus

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted     Første sted>

Klikk på skiltet for å se det større

Klikk på skiltet for å se det større

Tollbetjent Stranger bygde dette huset i 1845, fra før hadde det stått et mye mindre hus her hvor Christer Ausel drev handel.

I 1867 kjøpte skipsreder Carl Bech huset. Han bygde på huset og utvidet mot nord i samme stil i 1884 mot kirken, til slik det er i dag – med kontorer i 1. etasje og festsal i 2. etasje.

Bech kom til Tvedestrand i 1860 og ble en av de største rederne her i byen. Familien hadde huset i mange år, men etter hvert ble redaktør Arnfinn Eskild eier av huset.

32 Eskildshus

 

I dag er det redaktøren i Tvedestrandsposten Marianne Drivdal og hennes mann Gabriele Patella som eier dette flotte huset på Vesterkleiv.

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti