31. Middelskolen

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted     Neste sted>

Klikk på skiltet for å se det større

Klikk på skiltet for å se det større

Middelskolen ble innviet 28. april 1886 i nytt, flott murbygg, med utsikt over hele byen. Skolen hadde hatt sine seks første år i skipper Thomas Nilsens hus på Østerkleiv 17.

Endelig fikk byen et skikkelig skolebygg for byens ungdommer. Middelskolen ble avløst av realskolen i 1939. Tvedestrand gymnas ble etablert i 1941.

Høsten 1972 flyttet Tvedestrand gymnas til nybygd skole på Lyngmyr, vegg i vegg med ungdomsskolen som erstattet realskolen fra 1960-tallet. Rektorboligen ble bygd ca. 1890, og etter flere år som ungdomsklubb er det i dag barnehage i huset.

Toalettene som stod i svingen ved John Bergh sin hage ble revet en gang på slutten av 1950-tallet.

31 Middelskolen (2)Middelskolen har i senere tid blitt brukt av mange lag og foreninger. Kulturskolen Øst i Agder, Tvedestrand skolekorps og malerklubben er blant de som i dag har glede av lokalene i gamle Middelskolen.

 

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti