30. Kirkegården

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted     Neste sted>

Klikk på skiltet for å se det større

Klikk på skiltet for å se det større

Tvedestrand hørte i utgangspunktet til Holt kirkesogn. Etter planlegging og innsamling av midler ble Tvedestrand kirke offisielt åpnet i 1861. Tvedestrand kirkegård ble anlagt i det som het forvalter Westlyes have. Den ble kjøpt av jernverkseier Nicolai Aall.

Kirkegården ble innviet 28. november 1866 av sogneprest Thrane. Opparbeidelsen av kirkegården hadde en kostnad på 4000 spd. Kapellet som fremdeles brukes, sto ferdig i 1898. Dette ble finansiert med midler fra Tvedestrand Samlag. For transport til begravelser fra Kirken ble det i 1905 anskaffet en likvogn. Tvedestrand Sparebank skjenket penger for å kjøpe inn et liksenkingsapparat i 1927.

30Kirkegården ligger i to plan hvor den eldste delen er på muren. Her ligger mange av Tvedestrands kjente og ukjente personer begravet. Denne øverste delen av kirkegården er i dag fredet. På grunn av plassmangel ble kirkegården utvidet i 2008. En del av den nye delen ved utvidelsen er ikke vigslet slik at det her kan være begravelser for mennesker med annen tro enn den kristne. Kapellet som ligger ved kirkegården, ble oppført i 1898 og ble mer handikappvennlig ved oppussing i 2008.

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti