29. Benkene

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted     Neste sted>

29. Benkene

29b

 

 

 

 

 

 

Klikk på skiltet for å se det større

Dette er utsiktspunktet midt i Fjærkleivene. Selve Fjærkleivene ble bygd i 1857, som et sammenhengende veiprosjekt mellom Tvedestrand og Arendal.

Før denne tid var innfartsveiene til Tvedestrand fra Holt inn gjennom Strandhagen. Fra gårdene Tveite, Ramleth og Valle kom det veier inn ved siden av Øksenåsen. Fjærkleivene er utvidet og fornyet flere ganger.

To hus som ligger litt opp i bakken og nå nesten under veien, lå en gang i gateplan. Hvis du går snarveien ned til venstre fra her du står og ned til Tjenna kan du se murer fra tidligere veier. Her er utsikten ned mot Tvedestrand og all bebyggelsen rundt Tjenna.

Tvedestrandidyll

Foto: Atle FullFrame Goutbeek

Mye av denne bebyggelsen står uforandret fra den ble satt opp fra tidlig 1800-tallet. Hus har forsvunnet og noen nye har kommet opp. Tvedestrand har vært forskånet for bybranner, men flere flotte enkelthus har forsvunnet av brann som er fornyet, noen med litt mer moderne utseende enn det opprinnelige, men det er utviklingen.

Av spesielle bygg som kan sees herfra er fra venstre: Kommuneadministrasjonsbygget ligger flott plassert ved Tjenna og stod ferdig midt på 70-tallet. Lengst til venstre sees Dønnestadgården med Coop Prix og NAV. I dette området var det tidligere ikke bebyggelse, så her lå byens søppelfylling. Veien som går fra Hovedgata forbi skolen og inn mot dagens sykehjem heter Arne Garborgs vei.

Her kom innfartsveien til byen fra gårdene på Tveite. Barneskolen og ”Gymnastikken” er store flotte bygg som den gang de ble bygd måtte settes opp i Holt kommune fordi det ikke var plass i Tvedestrand.

29Dagens hovedgate er den samme som for 100 år siden, og hver av disse husene kan fortelle sin historie. Kirken i Tvedestrand ble satt opp i 1861 i murstein. Den store murbygningen som ligger bak kirken er byens middelskole, nå lokaler for kulturskolen og foreninger. Den ble satt opp i 1886.

Fjærkleivene med hest.

29 Benkene Fjarkleivene,jpg

 

Østsiden av Fjæretjern (Tjenna) på 1880-tallet. Sorenskriverboligen (nå barnehage) og barneskolen er så å si uforandret, men for øvrig er mye ulikt: Tjennaveien (RV 411) er bygd og nytt skolebygg på Tvedestrand skole. I venstre halvdel av bildet ser ganske annerledes ut i dag, selv om noen av husene fortsatt består.

29 Tjennsletta

 

Tjennsletta ca. 1880. En god del av husene, særlig på innsiden av gata eksisterer fortsatt, men selvsagt har mye forandret seg i løpet av 125 år. Det er verd å merke seg at dagens kafe var et åpent pustehull den gangen også, men i våre dager kan vi få servering der.

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti