26. Takvamsgård

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted     Neste sted>

Klikk på skiltet for å se det større

Klikk på skiltet for å se det større

På plassen her stod i 1830-årene et lite hus bygd av murmester Tarald. Huset ble etter hvert overtatt av L. Gundersen.

Dette huset ble revet i 1898 til fordel for den flotte bygården som etter hvert skulle bli bygd på tomten. Huset var veldig likt Bertrandsgård lengre oppe i gata. Bygningen var staselig og godt utsmykket.

Martin Takvam kjøpte huset på midten av 1920-tallet, og det ble drevet forskjellige butikker her.

26 EssoVinteren 1941 brant hele bygningen ned. Det var fryktelig kaldt, så det var vanskelig slukningsarbeid enda brannvesenet gjorde en imponerende jobb. Brannen startet i huset ved siden av og til sammen ble   25 personer husløse etter denne fryktelige hendelsen.

Etter dette ble det etter hvert bygd opp nye hus. Dagens hus sto ferdig i 1942, og eies forsatt av familien Takvam. Etter brannen i 1941 ble nåværende bygg satt opp.

26Søndag 5. januar 1941 brant det i Takvams og Eskilds gårder ved Torvet, og i løpet av noen timer ble to av byens mest staselige bygninger totalskadet.

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti