24. Sykehuset

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted     Neste sted>

Klikk på skiltet for å se det større

Klikk på skiltet for å se det større

Sykehuset stod ferdig i 1892 inne i Strandhagen. Det lå akkurat på utsiden av bygrensen den gangen, og lå i gamle Holt kommune. Sykehusets far i Tvedestrand, doktor Vogt, gjorde en enorm jobb for at Tvedestrand skulle få eget sykehus.

Etter hans død besluttet bystyret at sykehuset skulle bære hans navn. Allerede i 1920 ble sykehuset betydelig utvidet. Behovet var stort i og med at det var store epidemier som herjet på den tiden.

Driften av sykehuset varte fram til sykehjemmet i Albukjær stod ferdig tidlig på 1970-tallet. Etter det har huset fungert som privat bolig.

24Før sykehuset ble bygd, leide Sundhedskommisjonen et lite hus oppe i Ruhagen til isolasjonslokale. Ute på Bjørnvikhalsen ble et hus leid til isolasjonshus for kolera, kopper og andre sykdommer som fryktes innført av sjøfolk.

Tvedestrand Sykehus, Dr. Fredr. Vogts Minde

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti