22. Strykejernet

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted     Neste sted>

22 StrykejernetNorges smaleste hus, med inngang fra gata i tre etasjer. Dette huset fra 1853 er det eldste på gamle Tjennsletta.

Det var eldre hus i gata før, men disse gikk med i bybrannen i 1858. Fra starten var det et lite hus med et verksted ved siden av. Det var en åpen plass i mellom. I 1874 ble verkstedet revet og Strykejernet fikk sin nåværende form. Her har i årenes løp vært adskillige utsalg og butikker. Vi nevner kolonial, agentur for såpe, melkeutsalg, fruktutsalg. Tidlig på 1900-tallet hadde Julius Madsen, «Brus-Madsen», Saturn mineralvannsfabrikk her. På 1930-tallet kjøpte frisør Odd Erichsen huset. Siden har det vært kiosk, solstudio, klesbutikk, og i dag er det frisør igjen. Huset er fortsatt i familiens eie.

Den gamle bygrensen gikk ved Strykejernet. Området derfra og opp mot Øvre torv var i Holt kommune. Først i 1857 ble Strandhagene og Øvre torv en del av Tvedestrand kommune.

I bakgrunnen ser vi Tvedestrand kirke som stod ferdig i 1861. Kostnadene var 8 925 spesidaler, 1 mark og 10 1/2 skilling. Det ble donert mange gaver fra folk rundt i distriktet. Først i 1905 ble det lagt inn strøm, og det var to store etasjeovner som stod for varmen på kalde vinterdager. Kirken er bygd på plassen kalt Likbakken. Det var her gravfølget stoppet i gamle dager, og likvognen ble kjørt opp til Holt kirke for bisettelse.

TorvetDette bildet er trolig tatt tidlig på 1960-tallet av Johan Rømyr, og viser busstasjonen, drosjeholdeplassen og bensinstasjonen. Tre av de fire husene ved fotgjengerfeltet ble revet da den nye riksveien langs Tjenna ble anlagt. Her var det blant annet kolonialbutikk og skysstasjon. Bak de tre husene ligger det gamle garveriet. Vegårshei-ruta hadde rutebilstasjon i huset bak bussen. Hagestads verksted ligger helt til høyre. Til venstre og foran verkstedet ligger Esso-stasjonen som ble revet i 1991. VI kan også skimte Tjenna som den gangen gikk helt inn til husrekka.

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti