Bilde-1

Velkommen til kulturstien.no – nettstedet for deg som er interessert i turer i skog og mark, tettsteder og byer med spennende lokalhistorie som dukker opp underveis.

Målet er at denne siden skal fylles med vandringsveier og spennende lokalhistorie til glede for alle turgåere rundt i landet. Og Gjeving kultursti er første sti ut – forhåpentligvis til inspirasjon for andre som vil gjør det samme i sitt lokalmiljø.

Fra 29. juni 2013 er også Tvedestrand kultursti åpnet. Se hele kulturstien her.

Bakgrunnen for Gjeving kultursti er at undertegnede hadde gjester med til Langhei, et sted med praktfull utsikt over Gjeving og Lyngør, hvor jeg fortalte om flere av våre lokale kulturskatter. Etterpå lurte flere av tilhørerne på hvordan de skulle ha fått denne informasjonen uten meg tilstede. Og slik ble idéen om kulturstien unnfanget.

kulturstien.noDet å få en kultursti på Gjeving og i tilknytning til Bokhotellet er utrolig flott. Lokalbefolkningen har applaudert prosjektet, og flere har fått oppleve sin egen lokalhistorie på nytt.

Det er nå montert 24 nummererte infotavler langs vår lokale tursti, i tillegg til at større infotavler med komplett oversiktskart er plassert på strategiske steder. Alle infotavler er merket med: For mer informasjon se…
I tillegg er alle tavler påført QR-kode for skanning med smarttelefon/Ipad som fører til www.kulturstien.no med utdypende informasjon om Gjeving kultursti og hvert enkelt sted langs turstien.

Takk for innsatsen!
Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som har bidratt med informasjon, historisk materiell og enorm dugnadsinnsats. Uten denne fantastiske innsatsen hadde ikke Gjeving kultursti blitt en realitet. Tusen takk, alle sammen!

Komplett kulturstipakke med lokalhistorie, infotavler og websider

Infoskilt A3

Oversiktskart er plassert på sentrale steder langs kulturstien, og infotavler med lokalhistorie på hvert sted.

Det er et ønske og håp at andre vil benytte seg av oppsettet som er laget i form av layout og gjennomføring/omfang, og vi deler gjerne. Interessert i å sette igang et tilsvarende prosjekt i ditt lokalmiljø? Ta kontakt!

Med vennlig hilsen
Jan G. Larsen, initiativtaker til Gjeving kultursti