16. Utsikt fra Smifjell

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti       <Forrige sted    Neste sted>

Klikk på skiltet for å se det større

Klikk på skiltet for å se det større

Til venstre ser man Nyvei som var ferdig i 1896. Vi hadde fått vei inn fra Dypvåg. I tillegg hadde arbeidsstokken på Labakken, Tangen Ytre og Tangen Indre fått en mye greiere arbeidsvei.

Ved foten av Smifjell ser man Lindvika. Veien ble lagt oppå lektere som ble senket ned og fylt masse over, for at ikke veien skulle synke ned i sjøbunnen.

 

 

Oksefjorden/Tvedestrandsfjorden stekker seg ca. åtte kilometer inn i Oksefjordenlandet. Fjorden er preget av bratte berg, og en rekke områder med gammel og svært idyllisk bebyggelse. I indre del av fjorden finner du Furøya, et friområde med flott boltreplass for små og store. Her er det opparbeidet gode brygger, og du kan besøke et historisk kulturlandskap, komplett med gamle hus og hageanlegg.

16

 

 

Tvedestrand havn 1915.

De gamle kolbuene, med trillebane ut til båtene, er i ferd med å rives. Et særegent trekk på den tiden er tørking av tøy på Smifjellheia.

Nedre bydel ca 1880

Nedre bydel ca 1880. Foto: Ole Olesen

 

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti