15. Østerkleiv 21

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted    Neste sted>

Klikk på skiltet for å se det større

Klikk på skiltet for å se det større

Huset ble bygd og innviet 1812. Det hadde fra før vært skole ved havna i Lindvika fra ca. 1760.

Undervisningen foregikk i første etasje, mens læreren bodde i andre etasje. Senere ble det startet en ekstra klasse som holdt til i andre etasje, derav navnet «øvreskolen» og «nerskolen». Det var skole her til det nye skolehuset i Bråten sto ferdig  i 1867.

Huset var så en stund ”fattighus” og siden gamlehjem.

15 Osterkleiv 2115 Osterkleiv

I 1872 startet Arne Garborg Tvedestrandsposten og Garborg & Isaksens Bogtrykkeri (senere Tvedestrand Boktrykkeri) i Østerkleiv 21.

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti