14. Utsikt fra Solfjeld

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted    Neste sted>

14. Solfjeld

14b

 

 

 

 

 

 

Klikk på skiltet for å se det større

Her ser vi Glasshytta i Bakkeskåt, innenfor alle sjøbodene som for lengst er revet, skipsverftet til Bech i området rundt Glasshytta, alle buene mellom den gamle Tollboden og Broms bakeri og den gamle trelastbrygga.

Brygga ved kanonene, utenfor Rådhuset, fikk sitt nåværende utseende ca. 1900. Da ble brygga pælet, og det ble bygd en pakkbod. Bokbanken ble opprinnelig bygd som brenneri på midten av 1800-tallet.

Her  flyttet senere Tvedestrand sparebank inn og holdt til her fram til 1970-tallet. Videre ser vi en åpen hage. Her stod byens første skolehus som ble bygd ca. 1760. Skolen holdt til her fram til 1812 da den flyttet opp i nye lokaler på Østerkleiv.

Måneveien gikk tidligere rett ned i Hovedgata. I 1880-årene ble den lagt om og fikk sin nåværende trasè. Borgen hadde bokstavelig talt en borg rundt eiendommen i 1850 -70-årene. Tvedestrand Sparebank hadde sine lokaler her fra 1852 og fram til 1865. Middelskolen ble bygd i 1886, og rektorboligen noen få år senere.

14 Solfjeld Havna

Foto: Atle FullFrame Goutbeek

Disse bygningene gjorde stort inntrykk på folk. Middelskolebygningen hadde en enorm størrelse i forhold til datidens bygninger. Ser man over byen og opp i Fjærkleivene kom veien her på 1850-tallet. Man ser også at vegetasjonen er borte, alt tømmer ble hogd ned og brukt til all husbyggingen på den tiden.

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti