13. Tangen Verft

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted    Neste sted>

Klikk på skiltet for å se det større

Klikk på skiltet for å se det større

”Omkring 1750, og rimeligvis ennu tidligere, er der drevet skibsbyggeri på Tangen, i Lindvika, Bekkevika og vel også andre steder her i nærheten. På Tangen bygde Chr. Thorsen omkring 1780, Aall og Smith omkring 1800…” skriver Sv. Svensen i ”Tvedestrand 1836-1936”. 

Det var 2 verft her, «Indre Tangen», som lå der den gamle fabrikken til Solfjelds Møbelfabrikk ligger og «Ytre Tangen», som lå på sydsiden av tangen. Det ble bygd en rekke skip her helt opp til 800 registertonn.

Hovedbygningen på verftet ble bygd rundt 1800. I løpet av skipsbyggingstida fram til slutten av 1800-talet ble det satt opp mange bygninger. Tvedestrand Skibsstøperi ble etablert i 1924, i en mursteinsbygning på ca. 500 kvm. Siden kom kontorbygg i 1945 og et velferdsbygg. Jernstøperiet gikk konkurs i 1959.

Tangen verft

Etter en kort periode med produksjon av glassfiberbåter ble eiendommen kjøpt av rederiet Gotaas-Larsen A/S i 1960. Industribedriften Golar Metall ble startet i 1961 som en avdeling av rederiet og senere skilt ut som eget selskap. Etter konkursen i 1988 ble Tangeneiendommen overtatt av TeamTec AS og Solfjelds Møbelfabrikk AS. Solfjelds Møbelfabrikk har senere flyttet til Solfjeld mens TeamTec fortsatt driver sin støperivirksomhet på Tangen.

I den lille parken ved parkeringsplassen står propellen og en vinsj fra fjordbåten Flink som forliste på Grønlandsbåen julaften i 1937.

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti