11. Speilbergshus

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted    Neste sted>

Klikk på skiltet for å se det større

Klikk på skiltet for å se det større

Dansken Jens Eldrup kom fra Horsens til Tvedestrand i 1790. Han var privatlærer og bygde seg hus nederst på Østerkleiv. Han bygde seg en sjøbod i Lindvika, ca. 1800. Der drev han skibshandel fram til sin død i 1818. Etter dette overtok Jørgen Smith i 1838 og drev skipsverft her.

I 1861 kjøpte seilmaker O.T. Eriksen huset og innredet det til bolighus og seilmakerverksted. Han satt og så skutene komme inn fjorden og så da arbeid komme. Innimellom da det var stille på seilfronten lagde han brannseil til huseierne i byen. Disse ble hengt opp på husveggen. Det var sydd store lommer på dem som ble fylt opp med vann dersom det skulle oppstå brann.

11 LindvikaSpeilberg overtok huset ved århundreskiftet. Dette var en av Tvedestrands rederfamilier, men var også prester og mennesker med stor betydning for skolevesenet her i byen.

I dag eies huset av Bodil og Erlend Solberg som har gjort en kjempejobb med restaurering. De driver Barn & Unges Potensial som er en legepraksis og neurofeedback-senter under spesialisthelsetjenesten.

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti