10. Østerkleiv 8

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti      <Forrige sted    Neste sted>

Klikk på skiltet for å se det større

Klikk på skiltet for å se det større

Huset ble bygd av Elling Tengelsen i 1806. Han var losoldermann og innrulleringsbetjent. I andre etasje hadde han seilmakerloft. Loftet ble senere kalt «salen», og var lokale for byens amatørteater.

Elling Tengelsen var Tvedestrands første poståpner. I kongelig resolusjon av 23. november 1838 ble det opprettet offentlig landpost til Tvedestrand en gang ukentlig. Han hadde kontor i Østerkleiv 8.

10

 

 

Omkring 1850 overtok Salve P. Jensen huset. Han innredet en krambod og drev handel her. I de første årene seilte han selv til Danmark med planker og byttet i korn, smør o.l. som han solgte i kramboden. Datteren Edle Sigvaldsen overtok huset i 1920-årene. Hun drev i  mange år en manufakturforretning her.

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti