10. Butikke på Gjeving, en lang og spennende historie

Tilbake til oversikt, Gjeving kultursti      <Forrige sted     Neste sted>

Klikk på infotavlen og se den større

Hans Gjermundsen (1879-19??) fra Apallen (Skatebonæs) ble gift med Sofie Marie Nilsen, Lyngør i 1902. Han drev butikk i Nakkedra i årene 1895 til ca 1900. I mai 1901 festet han av Henrik Larsen, eier av Nakkedra, en hustomt på Gjeving kalt Fjellborg.

På denne tomten satte han opp et hus som han kjøpte og flyttet fra ”Kroken” ved Gloppe. Dette huset er senere blitt kalt ”Majorstua” etter at ei pensjonert dame som hadde vært major i Frelsesarmeen bodde der i noen år rundt 1960. Huset har i mange år vært eid av familien Heskestad som har vært bosatt i USA, men eies i dag av rørlegger Ivar Enger (1973-).

Hans drev en kort stund butikk i første etasje mens han på nabotomta bygde den butikken som fra like etter århundreskiftet og til inn på 50-tallet var hovedbutikken på Gjeving. Så lenge veiarbeiderne som arbeidet med strekningen fra Bergendal til Gjeving brygge (”Gamlebrygga”) bodde på Gjeving gikk butikken brukbart, men etter at denne veien åpnet høsten 1903 gikk det nedover. Han klarte å holde driften i gang til omkring årsskiftet 1906/-07.

Men Gjermundsen gav ikke opp, han flyttet til Ubergsmoen og bygde seg ny butikk der, for øvrig maken til den han bygde på Gjeving. Senere drev han butikk på Simonstad, før han sluttet av sin handelskarriere som grosserer i Risør. Gjermundsen og fru Sofie fikk i alt 12 barn, hvorav tre var født på Gjeving.

A. Olsen Landhandel, senere A.L. Giving
En stund etter at Hans Gjermundsen måtte gi opp butikkdriften på Gjeving kom Nicoline og Olaf Albert Olsen hjem fra Amerika. Han hadde da ikke noe arbeid å gå til og kjøpte boet etter Hans og dannet firmaet A. Olsen i 1907.

Olaf Albert (1878-1965) giftet seg i Brooklyn i 1901 med Larette Nicoline Løvdal (1881-1962) fra Løvdal. Sammen fikk de åtte barn hvorav sju vokste opp på Gjeving, en datter druknet i elva 2 år gammel i 1912.

De første åra hjemme i Norge bodde Nicoline og Albert på Løvdal. I 1908 flyttet de til Alberts brors (Ole Olsens) hus i Gjevinggården. Dette huset og eiendommen for øvrig fikk de kjøpt i 1920. Ole døde i Amerika i 1912, bare 48 år gammel.

Det var ikke lett å drive forretning på Gjeving på denne tiden, så det var vel hovedårsaken til at Albert var i Amerika hele fem ganger, over 20 år til sammen. De første åra var det derfor Nicolines far Lars Nicolai Løvdal (1857-1918) som bestyrte butikken, senere overtok eldste datter Agnes (1902-1991), som hadde en travel periode i 20-årene da Gjeving ble ”invadert” av arbeidsfolk i forbindelse med byggingen av Gjeving Træsliperi.

Gjeving fikk postkontor i 1911. Her ble Nicoline bestyrer. Årslønna var visstnok kr 50.  Posten fikk sitt eget avlukke i den ene enden av butikklokalet.

Albert kom hjem fra Amerika for godt høsten 1930, og han drev nå forretningen selv helt til sønnen Louis (1906-1999) overtok i 1948. Albert fortsatte for øvrig i butikken til 1955, han var da 77 år gammel.

Det var ingen spøk å drive kolonialforretning under krigen. Rasjoneringskort og matmangel, ja mangel på det meste hørte til dagens orden.  Kundene skulle behandles så rettferdig som mulig, så det hendte at Louis delte ei pakke tobakk i to slik at han som ikke hadde flere kort igjen også kunne få seg en røyk.

En av de siste krigsvintrene var det total mangel på smør. Den vinteren fikk butikken tildelt fem griser som skulle selges til de kundene som hadde ubrukte smørkort. Grisene kom med båten om kvelden, og hele natta sto Louis og co. og skar opp og pakket kjøtt og flesk ferdig til neste morgen. Den dagen ble det fest ved mange middagsbord på Gjeving.

Tenk kjøtt, flesk og ”flåt”! Det var ”flåt”, det flytende stekte flesket folk snakket om lenge etterpå, fortalte Louis. Folk var fetthungrige, flesk var sjelden vare.

Fra gammelt til nytt
Den gamle ”Gjermundsens butikk” ble etter hvert for trang og tungdrevet og Louis var framsynt nok til å satse på nybygg. Den nye butikken ble oppført i to etasjer med butikklokale i første og full leilighet i andre etasje samt loftsetasje. Den nye butikken sto ferdig våren 1955 og var bygd for selvbetjening, noe helt nytt på Gjeving, ja selv i Norge på den tiden.

Louis drev butikken i disse nye lokalene fram til 31. august 1959, da han solgte bygget og driften til Bertmann Vinterstø (1900-1988) og svigerinnen Gjertrud Ommundsen (1916-2006), som for øvrig hadde jobbet i butikken i mange år. Postkontoret drev Louis videre i de opprinnelige butikklokalene helt til sin 70-årsdag i 1976.  Deretter ble posten igjen flyttet inn i butikken. Post i butikk er altså ikke noe nytt fenomen, på Gjeving har det vært slik til og fra siden åpningen i 1911.

Vinterstø og Ommundsen drev bare noen få år, frem til 1. januar 1964 da Rolf Løvdahl fra Lyngør overtok.

Rolf Løvdahl (1910-1983) var sønn av Aslak Løvdahl (1852-1935) som drev slakterforretning i Lyngør i mange år. Rolf overtok forretningen etter sin fars død i 1935 og drev sammen med sin bror Lars Silas til broren døde i 1945.

Deretter drev Rolf forretningen på Lyngør alene til han flyttet virksomheten til Gjeving i 1964. I forbindelse med flyttingen til Gjeving ble det bygd nytt pølsemakeri i vestre ende av butikken. Kjøtt- og pølsevarene til Rolf var kjent for å være veldig gode produkter, og salget gikk godt over hele distriktet.

Etter utdannelse i Oslo flyttet Aslak Løvdahl, Rolf og kona Lailas eldste sønn hjem til Lyngør. Han giftet seg i 1962 med Synnøve Toven. De bodde i Lyngør til juni 1964 da Aslak gikk inn som medeier i firmaet Rolf Løvdahl & Co. Aslak overtok for øvrig firmaet i 1979 og dannet da Rolf Løvdahl A/S.

I 1976 leide Aslak butikken og pølsemakeriet som onkelen Thorleif Løvdahl hadde i Risør. Aslak drev dette parallelt med bedriften på Gjeving fram til 1986.

Sammen med en av sine ansatte, Martin Sandtrø (1950-), dannet Aslak i 1985 firmaet Løvdahl Kjøtt A/S. Dette var en ren produksjonsbedrift som lå på Bergsmyr i Tvedestrand. Bedriften ble solgt i 1992, men kolonialforretningen på Gjeving drev Aslak og Synnøve videre med Synnøve som daglig leder til 2002 da Martin Sandtrø overtok driften i leide lokaler.

Martin, som er født og oppvokst i Råde i Østfold, kom til Gjeving sommeren 1973 som pølsemaker hos Rolf Løvdahl & Co. Martin og kona Ingrid bodde sine første år på Gjeving i Ommundsens hus ved Bergøybrua, men bygde senere eget hus på Bergendalshøyden. Martin leier fremdeles lokalene og driver i dag butikk i ”Joker”- kjeden.

Kilder:

  • Dypvågboka
  • Halvor Kjørholt, Særoppgave om Gjevinggården, 1976
  • Boka ”Det sto i Tvedestrandsposten” av Torbjørg Hansen
  • Olav Albert Giving
  • Aslak Løvdahl
  • Martin Sandtrø