1. Søgnebrygga, også kalt “Amdals plass”

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti       Neste sted>

1. Søgnebrygga

1b

 

 

 

 

 

 

Klikk på skiltet for å se det større

Tidligere stod det flere bygninger på denne plassen. Bygningene er forlengst revet: en tømret, delvis upanelt bod i  to etasjer, til venstre bakenfor en mindre bod samt et to-etasjes våningshus.

Nedre bydel med brygga var i gamle dager sentrum i Tvedestrand. Her var bl.a. kvartsknuseri, leketøys-fabrikk, produksjon av kunstige blomster, utskiping av tremasse, rutebilstasjon, apotek, bokhandel, post, tollkontor, kino, telegrafstasjon, hotell, to banker, et bakeriutsalg, to kafeer og fem kolonialbutikker.

Mange av disse aktivitetene er nå avviklet eller flyttet til øvre bydel  rundt Tjenna. I flere av de tidligere forretningslokalene i nedre bydel, finner vi nå Bokbyen ved Skagerraks mange bokutsalg.

1. SognebryggaI nærmere 100 år var dampdrevne passasjerbåter kjære og livsnødvendige kommunikasjonsmidler mellom Tvedestrand og Arendal, og ikke minst til og fra øyene i Tvedestrand, Dypvåg og Flosta. Navn som Kvik, Flink, Rival, Flosta, Lyngør og Dypvåg er det fremdeles noen som husker.

Her på bildet ligger Flink, Kvik, Rival og Flosta på rekke og rad, fotografert i 1916.

D:S Kvik

D/S Kvik ble kontrahert i 1865, og tjenestegjorde i Tvedestrand i 58 år. Den ende sine dager som lastebåt på Mjøsa.

D/S Flink kom til Tvedestrand i 1872. Båten ble bygd ved Kristiansand Mekaniske Verksted . Julaften 1937 gikk båten som vanlig ut fra Tvedestrand med mennesker og varer som skulle hjem til jul. Denne dagen var det tett tåke i fjorden og uheldigvis støtte båten på en båe utenfor Grønland (området mellom Epleviktangen og Sagesund heter Grønland). Båten ble senere hevet og det er propellen og ankerspillet fra denne båten som er tatt vare på og står på Tangen utenfor lokalene til TeamTec.

Vera Henriksen har i en av sine romaner beskrevet denne hendelsen i boken «Rekviem for et lite dampskip».

D/S Ran ble kjøpt inn i 1878. Båten var liten og lite tidsmessig og ble solgt i 1894. D/S Rival ble kjøpt i 1883. Den var mer komfortabel, gjorde større fart enn Kvik og Flink, og holdt det gående i 70 år.

D:S Flosta

D/S Flosta gikk først og fremst i ruta mellom Tvedestrand og Arendal fra 1915 til 1946. Tvedestrand Dampskipsselskap hadde i alle år vært enerådende på  Arendalsruta, men i 1945 kom «Søgne» og det ble i en periode skarp konkurranse mellom de to båtene, ja til tider regelrett kappkjøring gjennom Tromøysund. I 1946 fikk Søgne konsesjon på ruta. Båten og rederne, brødrene Salomonsen, skulle i over 50 år bli en institusjon i skipsleia.

Hvor ble det av fjordbåtene?
I 1957 var det definitivt slutt. Den siste av Tvedestrand dampdrevne passasjerbåter, D/S Flosta, ble solgt til opphugging på Tromøya. I nærmere hundre år hadde de vært kjære og livsnødvendige kommunikasjonsmidler mellom Tvedestrand og Arendal, og ikke minst til og fra øyene i Tvedestrand, Dypvåg og Flosta.

Kilde:
Dengang – på våre kanter 2007: Litt om de gamle fjordbåtene og deres skjebne av Erik Nylen
Sv. Svensen: Tvedestrand 1836 – 1936

Søgne

Ved Søgnebrygga utenfor hotellet hadde Søgne faste anløp til  mange år. Rutebåten Søgne ble bygget i eik på eik i Høllen i Søgne i 1936 for Thomas Salomonsen.  Det var først da Salomonsens sønner Kåre, Jacob og Salomonsen overtok Søgne i 1945 at båten kom til Tvedestrandsdistriktet. Søgne var blant fartøyene som utgjorde navlestrengen til de tallrike veiløse Etter 2. verdenskrig drev brødrene rutetrafikk med flere båter ut fra Lyngør og Gjeving.

M/S Søgne ble bygd i 1936 ved Høllen skipsverft for Thomas Salomonsen for rutefart mellom Mandal og Kristiansand. I 1948 gikk Søgne over i rutetrafikk mellom Arendal, Tvedestrand, Lyngør og Risør. I de neste 50 årene ble Søgne en bærer av kystkultur for to generasjoner. I 1990 la Aust Agder Trafikkselskap Søgne ut for salg. Den ble kjøpt av Operatørselskapet A/S Søgne, som solgte den videre til Lyngør Båtselskap. Søgne var i kontinuerlig rutetrafikk frem til 2001 da fartøyet mistet passasjersertifikatet pga fartøyets tilstand. Deretter gikk Søgne i opplag inntil lokale entusiaster kjøpte Søgne i august 2003 med ønske om å bevare fartøyet som den miljø- og kulturfaktor hun representerer i øyesamfunnet i Tvedestrand. Det er blitt nedlagt et betydelig arbeid med båten siden overtagelsen, og medlemmer i Kystlaget M/S Søgne har passert 300.

Kilde: Historien fra Norsk fartøyvern

1. SøgnebryggaLegendariske Søgne ligger her fullastet ved Søgnebrygga som mange fremdeles kaller brygga foran Tvedestrand fjordhotell. Bildet er fra slutten av 1970-tallet, og turistsjef/journalist/guide/telegrafbestyrer Bjarne Stangeland er flankert av brødrene Salom (t.h.) og Kåre Salomonsen. Det var disse to, sammen med broren Jacob, som i en årrekke drev den viktige rutebåttrafikken i kommunen.

Kilde: Tvedestrand kalenderen 2006

Tilbake til oversikt, Tvedestrand kultursti